Cải tạo khách sạn Little

CHỦ ĐẦU TƯ : Ông Asano

  • Địa chỉ: Số 1 Yên Thái – Hà Nội
  • Loại hình: Khách sạn
  • Diện tích sử dụng: 70 M2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *