Chuyên mục: Kiến Trúc Công Cộng

232 Minh Khai

PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ NỘI THẤT CÁC CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH Chung cư 232 Minh Khai Địa chỉ :232 Minh Khai – Hà Nội. Thiết kế : KTS. Vũ Văn Tuấn Đồng KTS. Đoàn Mạnh Hùng Tel : 09.06.3.700.05 – 09.83.66.46.87 Website : ngoinhamoi.vn